Rekisteriseloste

Laatimispäivämäärä: 13.06.2016
Taikalandian verkkokauppa

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
Rekisterin nimi: Taikalandian kanta-asiakasrekisteri
Yrityksen nimi: Taikalandia
Yrityksen postiosoite: Neljäs linja 18 a6
Yrityksen postinumero: 00530
Yrityksen postitoimipaikka: Helsinki
Yrityksen Y-tunnus: 2039957-3
Sähköposti rekisterikyselyille:info(at)taikalandia.com

2. Rekisteriasioita käsittelevän henkilön yhteystiedot

Nimi: Taikalandian asiakaspalvelu
Sähköposti: info@taikalandia.com
Puhelinnumero, josta tavoittaa arkisin: 358 41 4700687

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Taikalandian toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista,tuotteiden toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, suoramarkkinointia, sekä asiakasyhteydenottoja varten.

Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja Taikalandian palvelujen kehittämistarkoituksiin.

4. Rekisteröitävät henkilöt, ryhmät ja näihin liittyvät tiedot ja tietoryhmät

– asiakkaan sukunimi ja etunimi
– osoite- puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– tilatut nimekkeet ja tilausmäärät
– tilauksen maksaja- tilauspäivämäärä

5. Tietojen luovuttaminen

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, Tilaajan tietoja ei julkaista eikä luovuteta ulkopuolisille.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin

7. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia varten. Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada tarkastettavakseen häntä koskevat, sähköisesti tallennetut tiedot. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, jos siitä, kun asiakas on edellisen kerran saanut hänestä rekisteriin tallennetut tiedot tarkastettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Lisätiedot: info(at)taikalandia.com