Rekisteriseloste

Suomen henkilötietolaki (523/1999),

10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Yrityksen nimi: Taikalandia
Yrityksen postiosoite: Neljäs linja 18 a 6
Yrityksen postinumero: 00530
Yrityksen postitoimipaikka: Helsinki

Yrityksen Y-tunnus: 1926547-1

Sähköposti rekisterikyselyille: info(at)taikalandia.com

Yhteyshenkilö: Kaisa Sysimetsä

2. Rekisteriasioita käsittelevän henkilön yhteystiedot

Nimi: Kaisa Sysimetsä
Sähköposti: info(at)taikalandia.com

3. Rekisterin nimi

Taikalandian asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi, sekä asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen.

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Taikalandian toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista,tuotteiden toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, markkinointiin, tilastollisiin, tuotteiden tarjoamiseen, sekä Taikalandian palvelujen kehittämistarkoituksiin. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille henkilöille eikä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan lupaa.

Maksujen välittäjänä toimii Checkout.fi.

5. Rekisterin tietosisältö

– asiakkaan sukunimi ja etunimi
– postiosoite
– sähköpostiosoite
– tilaus- ja laskutustiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkaan tilausta tehdessä antamat tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa nettikauppaa käyttäessään. Lisäksi asiakkaan sähköpostitse, kirjallisesti tai puhelimitse antamat tiedot ostaessaan tuotteita tai kysyessään lisätietoja. Tietolähteet saadaan myös evästeiden kautta.

Säilytämme tietoja asiakassuhteen ajan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Taikalandia ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

Taikalandia käyttää verkkosivuillaan Mailchimp-sähköpostipalvelua ja Googlen palveluita. Mailchimpille siirretään käyttäjien etunimi ja sähköpostiosoite.

8. Rekisterin suojauksen perusteet

Kaikki henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Henkilötietorekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Yritys käyttää aina suojattua yhteyttä kun käsittelee henkilötietoja.

Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen. Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada tarkastettavakseen häntä koskevat tallennetut tiedot, tarkastuspyyntö tulee lähettää Taikalandialle kirjallisesti. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, asiakas voi itse korjata tiedot käyttämällä sähköisiä palveluita tai esittää Taikalandialle virheen korjaamista osoittavan pyynnön. Asiakas itse vastaa tietojen oikeellisuudesta. Taikalandia ei tarkista ulkopuolisista lähteistä tietojen oikeellisuutta

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen markkinointia varten, sekä vaatia tietojen poistamista rekisteristä.